AJOKORTIT

Esimerkkejä B-, B96- ja BE-luokan ajoneuvoyhdistelmistä:


B-luokan ajokortti


1. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3500 + 750 = 4250 kg.

2. B-luokan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 3500 kg.

B96-luokan ajokortti


B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg mutta ei 4250 kg, jos hänen ajokortissaan on merkintä ajoneuvoyhdistelmää vastaavan ajokokeen suorittamisesta.

BE-luokan ajokortti


1. Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg.

HUOM:

B-luokan vetoauton kokonaismassa ei saa ylittää 3500 kg
Hinattavan ajoneuvon kytkennästä annetut säännökset voivat rajoittaa sallittuja enimmäismassoja.
Tarkemmat tiedot sallituista kytkentämassoista on yleensä merkitty ajoneuvon rekisteriotteeseen.
 

Esimerkkejä C1E-ajokorttiluokasta:


C1E-luokan ajokortti


C1E-luokan ajokortilla saa kuljettaa yhdistelmää jossa:

1. Vetoauton kokonaismassa on enintään 7500 kg, hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on yli 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

2. Vetoauton kokonaismassa on enintään 3500 kg, hinattava ajoneuvon kokonaismassa on yli 3 500 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 12 000 kg.

(Lähde: www.trafi.fi)